Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel. +48 58 348 60 60 , +48 58 348 61 72
faks +48 58 347 27 90
e-mail: cmtm@pg.edu.pl

NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569


mgr Tomasz Kępa

Specjalista

Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51

+48 58 20 55

tomasz.kepa@pg.edu.pl

mgr inż. Iwona Małecka

Starszy specjalista - zastępca dyrektora

Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55

+48 58 348 61 72

iwona.malecka@pg.edu.pl

inż. Andrzej Ogonowski

Główny specjalista-Dyrektor Centrum

Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55

+48 58 601 271 788, +48 58 347 15 49, +48 58 347 14 49, +48 58 604 973 358

mgr inż. Paweł Zariczny

Starszy specjalista

Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55

+48 58 348 60 60

pawel.zariczny@pg.edu.pl